Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPXin hỏi ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, tôi có phải nộp thêm giấy tờ gì không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, Cơ quan đăng ký đầu tư không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định này.