Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: QUỐC TỊCHXin quốc tịch Việt Nam cho Việt kiều định cư ở Mỹ
Trần Thị Hoài Phương hỏi 8 tháng trước

Ba tôi sống định cư ở Mỹ, có quốc tịch Mỹ. Nay ba tôi đã về hưu, muốn về Việt Nam sống dài hạn và xin thêm quốc tịch Việt Nam thì có được không? Nếu được thì xin ở đâu? Khi đó ba tôi có được nhập hộ khẩu tại Việt Nam và xin cấp Chứng minh nhân dân không?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Theo thông tin bạn cung cấp thì không rõ việc ba của bạn đã mất quốc tịch Việt Nam hay chưa. Nếu ba của bạn vẫn chưa bị mất quốc tịch Việt Nam, ba của bạn có thể đến Sở Tư pháp cấp tỉnh nơi ba của bạn đang cư trú để đề nghị cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.
Trong trường hợp ba của bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam, nếu có nguyện vọng, ba của bạn cần tiến hành thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 23, 24 và 25 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Việc xin cấp Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước, Sổ hộ khẩu sẽ được thực hiện tại cơ quan công an theo quy định của Bộ Công an.