Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆXóa đăng ký tàu cá trong trường hợp nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Tàu cá bị xóa đăng ký thuộc một trong các trường hợp sau đây:a) Tàu cá bị hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt;b) Tàu cá bị mất tích sau 01 năm kể từ ngày thông báo chính thức trên phương tiện thông tin đại chúng;c) Tàu cá được xuất khẩu, bán, tặng cho, viện trợ;d) Theo đề nghị của chủ tàu cá.