Hoạt động kinh doanh dịch vụ in ấn (ngoại trừ cơ sở in lưới và photocopy) cũng yêu cầu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp, theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP về điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

XEM THÊM: Làm thế nào khi đánh mất giấy phép an ninh trật tự ?

Do đó, không phải tất cả các chủ cơ sở kinh doanh đều hiểu rõ về điều kiện và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự như cần những thủ tục gì, thực hiện ở đâu và bao lâu sẽ nhận được.

Để giải quyết các thắc mắc này, vanluat.vn sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục và quy trình đăng ký Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho hoạt động kinh doanh dịch vụ in ấn trong bài viết sau đây.

Phạm vi kinh doanh của dịch vụ in ấn :

Căn cứ Khoản 18 Điều 3 tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định về Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện an ninh, trật tự và phạm vi quản lý .

 1. a) Xuất bản phẩm (trừ sách chữ nổi, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách, minh họa thay sách);
 2. b) Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
 3. c) Mẫu, biểu mẫu, giấy tờ có tính pháp lý do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội ban hành;
 4. d) Tem chống giả;

đ) Bao bì, tem, nhãn sản phẩm hàng hóa là dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh và thực phẩm chức năng (trừ cơ sở sản xuất dược phẩm, hóa dược, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng tự in bao bì, tem, nhãn cho sản phẩm của mình);

 1. e) Hóa đơn tài chính; giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá.
giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho hoạt động kinh doanh dịch vụ in, ấn
giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho hoạt động kinh doanh dịch vụ in, ấn

Điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho dịch vụ in ấn :

 1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ in phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự sau đây :

Thứ nhất : Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai : Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

+ Có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

XEM THÊM:#1 Dịch Vụ Xin Giấy Phép An Ninh Trật Tự Nhanh Gọn Uy Tín

Thứ ba : Điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy:

+ Cơ sở phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

 1. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh:
 2. a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (ANTT)

(theo mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định  96/2016/NĐ-CP).

b) Các loại văn bản sau được coi là hợp lệ để chứng minh sự tồn tại của một cơ sở kinh doanh:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCN ĐKKD)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCN ĐKDN)
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCN ĐKĐT)
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (GCN ĐKHK)

Trong trường hợp các văn bản trên không đề cập đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh của cơ sở kinh doanh, cơ sở đó phải cung cấp tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà họ đang hoạt động và yêu cầu ghi chúng vào GCN. Điều kiện về an ninh trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với doanh nghiệp, tài liệu này được khai thác trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bởi cơ quan Công an).

c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh phải được bảo đảm để đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy cho khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa. Đây bao gồm:

 • Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).
 • Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở kinh doanh không thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP) nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I (ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP).
 • Hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định).

d) Phải nộp những giấy tờ gì kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của doanh nghiệp?

Đối với người Việt Nam ở trong nước:

 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);
 • Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội). Phiếu lý lịch này do Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp cho công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; hoặc Sở Tư pháp cấp cho công dân Việt Nam đang thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

 • Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);
 • Bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Trong trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì:

 • Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP);
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự?

Các Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý các cơ sở kinh doanh (trừ các cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 của Điều 24 Nghị định 96/2016/NĐ-CP). Các cơ sở kinh doanh và đơn vị sự nghiệp được liệt kê bên dưới đây cần phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bởi Công an cấp huyện:

a) Các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ sử dụng súng bắn sơn; kinh doanh dịch vụ karaoke; kinh doanh dịch vụ xoa bóp; kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên; kinh doanh khí;

b) Các cơ sở kinh doanh không phải là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh dịch vụ in;

c) Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan hoặc tổ chức cấp huyện quản lý.

XEM THÊM: Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Bộ Công Thương

Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ Không quá 05 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nội dung trích dẫn từ nguồn : https://thuvienphapluat.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[twwr-whatsapp-chat id="15450"]