Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: LÝ LỊCH - TƯ PHÁPCó thể sử dụng hộ chiếu để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp không?
Nguyễn Ngọc Phú hỏi 8 tháng trước

Em đã qua Hàn Quốc được 10 năm, nhưng hiện em chưa có quốc tịch Hàn Quốc. Em về xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Tây Ninh nhưng chứng minh Việt Nam của em đã hết hạn. Hộ khẩu của em sau khi em đi 6 tháng thì xã đóng dấu đã xoá nên em không thể làm lại chứng minh. Em có thể sử dụng hộ chiếu để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp được không?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Chào bạn!
Theo quy định của khoản 1, khoản 2 Điều 45 và khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp quy định về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp như sau: “1. Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:
a) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
b) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau đây:
a) Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;
b) Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;
c) Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.” (khoản 1, khoản 2 Điều 45)
“Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.” (khoản 2 Điều 46)
Như vậy, khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu, bạn có thể nộp Bản sao hộ chiếu hoặc bản chụp hộ chiếu có xuất trình bản chính để đối chiếu mà không nhất định phải nộp bản sao chứng minh nhân dân bạn.