Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: HỘ TỊCHHọ của con có được khác họ cha hoặc mẹ không?
Mai Thị Kim Thoa hỏi 8 tháng trước

Tôi họ Phạm, vợ tôi họ Trần. Vậy con tôi sinh ra có bắt buộc phải mang họ bố hoặc mẹ hay không? Con tôi có thể mang họ Vũ không? Cảm ơn rất nhiều!

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Theo quy định tại điểm e mục 1 Phần II Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì việc xác định họ cho con khi đăng ký khai sinh được quy định như sau:

“Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ.

Trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha cho con, thì họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người mẹ”.

Do vậy, trường hợp mà bạn nêu, họ của con sẽ được xác định theo họ của bạn hoặc vợ bạn mà không được mang họ khác ngoài họ của bạn và vợ bạn.