Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: CHỨNG THỰCKhông phải nộp tiền khi cơ quan chứng thực lưu bản chứng thực
Vũ Minh Tuấn hỏi 6 tháng trước

Khi thực hiện chứng thực, đối với bản lưu tại cơ quan chứng thực thì người yêu cầu chứng thực có phải nộp khoản tiền gì không?

Vạn Luật Nhân viên trả lời 6 tháng trước

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP thì “Đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính thì cơ quan chứng thực phải lưu một bản để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết”. Do đó, việc lưu văn bản chứng thực là trách nhiệm của cơ quan thực hiện chứng thực nên người yêu cầu chứng thực không phải nộp khoản tiền gì. Cụ thể, ở đây là tiền photo bản sao và lệ phí chứng thực bản sao đó.