Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: LÝ LỊCH - TƯ PHÁPSử dụng phiếu lý lịch tư pháp số 2 thay cho phiếu số 1 được không
Nguyễn Chi Mai hỏi 8 tháng trước

Xin cho tôi hỏi, tôi đã được cấp lý lịch tư pháp số 2 với mục đích sử dụng là đi du lịch nước ngoài nhưng tôi không đi nữa. Nay công ty tôi yêu cầu nộp lý lịch tư pháp vào hồ sơ làm việc, tôi sử dụng lý lịch tư pháp số 2 thay vì phải xin lý lịch tư pháp số 1 có được hay không?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Theo quy định tại Điều 7, Điều 41, Luật lý lịch tư pháp năm 2009 thì có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp gồm:
– Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp theo yêu cầu của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam và cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
– Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.
Trường hợp của bạn sử dụng lý lịch tư pháp để nộp cho công ty nên phải sử dụng phiếu lý lịch tư pháp số 1 mà không thể thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp số 2.