Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: LÝ LỊCH - TƯ PHÁPThẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người không quốc tịch
Phạm Thị Xuân Thu hỏi 8 tháng trước

Trước năm 2013, tôi sinh sống tại tỉnh Bạc Liêu và có quốc tịch Việt Nam. Từ năm 2013, tôi sinh sống tại nước ngoài và hiện nay tôi được xác định là người không quốc tịch (đã thôi quốc tịch Việt Nam và đang chờ nhập quốc tịch nước ngoài). Hiện nay, tôi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian cư trú tại Việt Nam và mang quốc tịch Việt Nam thì cơ quan nào có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho tôi và việc ghi thông tin về quốc tịch của tôi được thực hiện như thế nào?

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp “Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước; công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài; người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”. Cũng theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp “Công dân Việt Nam nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp nơi thường trú, trường hợp không có nơi thường trú thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi tạm trú, trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia”.

Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, trong trường hợp của bà, nếu bà yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian cư trú tại Việt Nam (từ năm 2013 trở về trước) và thời gian này bà vẫn còn quốc tịch Việt Nam, thì Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu là cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bà. Tuy nhiên, tại thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bà được xác định là người không quốc tịch, do vậy, tại phần quốc tịch trong Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho bà Thúy An, Sở Tư pháp sẽ ghi rõ là: không quốc tịch.