Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: LÝ LỊCH - TƯ PHÁPThời hạn của Phiếu lý lịch tư pháp số 1
Đỗ Trần Long hỏi 8 tháng trước

Xin được hỏi Phiếu lý lịch tư pháp số 1 có thời hạn không? Tôi đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 rồi, sau 2 năm công ty yêu cầu bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới, thì thủ tục xin cấp lại sẽ như ban đầu đúng không? Tôi có thể xin trích lục Phiếu lý lịch tư pháp được không?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Chào bạn, hiện nay, Luật lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định thời hạn sử dụng của Phiếu lý lịch tư pháp. Tùy vào từng lĩnh vực mà Phiếu lý lịch tư pháp được chấp nhận trong thời hạn 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm kể từ ngày cấp Phiếu.
Trước đây bạn đã yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, sau hai năm công ty yêu cầu bạn bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì thủ tục, hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu bạn thực hiện như ban đầu. Bạn nên phô tô Phiếu đã được cấp trước đây kèm vào hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu để Sở Tư pháp biết trước đây bạn đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì thời gian tra cứu thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu cho bạn sẽ được rút ngắn vì Sở Tư pháp chỉ cần tra cứu thông tin từ thời điểm bạn xin cấp Phiếu số 1 đến nay.
Hiện nay, pháp luật về vý lịch tư pháp không quy định về việc trích lục Phiếu lý lịch tư pháp, vì vậy, khi cần Phiếu lý lịch tư pháp, bạn vẫn phải làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu.