Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPBản ghi nội dung quảng cáo thực phẩm trong đĩa hình hoặc file video clip trên hệ thống được định dạng bằng đuôi gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Bản ghi nội dung quảng cáo trong đĩa hình hoặc file video clip khi nộp lên hệ thống được định dạng bằng đuôi mp4 hoặc flv. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thêm các bước hướng dẫn cụ thể trên trang chủ của trang dịch vụ công cấp xác nhận nội dung quảng cáo http://www.xacnhanquangcao.vfa.gov.vn.