Category Archives: Giấy phép sản xuất mỹ phẩm

Giấy phép liên quan đến việc sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam. Trình tự, hồ sơ cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Vạn Luật cung cấp Thủ tục xin giấy phép sản xuất mỹ phẩm theo đúng chuẩn GMP là thủ tục phức tạp, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nhà xưởng, nhân sự, quy trình nội bộ…. ☎ 0919 123 698.