Category Archives: Tạm dừng hoạt động

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động phải tiến hành thủ tục gì? Sau đây xin được tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty. Thủ tục tạm ngừng hoạt động công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp. Tạm ngừng hoạt động quá thời hạn sẽ bị xử lý. ☎ 0919 123 698.