Nguyễn Thị Thu Huyền hỏi 8 tháng trước

Tôi muốn xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Tôi thấy trong mẫu giấy yêu cầu ghi lại quá trình làm việc và học tập của bản thân từ năm 14 tuổi, nhưng tôi làm việc ở nhiều công ty nên cũng không nhớ thời điểm cụ thể. Tôi có thể khai chung chung không hay tôi phải làn như thế?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Việc cơ quan cấp Phiếu đề nghị người yêu cầu cấp Phiếu cung cấp quá trình cư trú là để xác định nơi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp của bạn, vì vậy, trong trường hợp bạn chuyển nhiều nơi công tác, bạn không nhớ cụ thể thời điểm thì có thể khai theo tháng, ví dụ, từ tháng 01/2015 đến tháng 11/2015 công tác tại … cũng có thể được chấp nhận mà không cần khai chính xác đến từng ngày.