Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCó bắt buộc phải thêm cụm từ: “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định 15/2018/NĐ-CP: Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nội dung quảng cáo cần:a) Phải có khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”; chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền;b) Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải đọc rõ khuyến cáo theo quy định tại điểm a khoản này;c) Việc quảng cáo trên báo hình, báo nói với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì không phải đọc “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong quảng cáo