Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCó mất phí làm thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Không mất phí.