Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCông ty TNHH XYZ đăng ký tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn 1 năm. Công ty đã ngừng hoạt động kinh doanh được 6 tháng và hiện đang có nhu cầu trở lại hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã đăng ký. Vậy Công ty có được phép hoạt động kinh doanh trở lại trước thời hạn như nêu trên không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh muốn tiếp tục kinh doanh trở lại trước thời hạn đã đăng ký, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tiếp tục kinh doanh. – Trình tự, thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp được quy định tại Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể như sau:- Doanh nghiệp gửi thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. – Sau khi tiếp nhận thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.