Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPDoanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần được hay không? Hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển đổi được quy định như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần.Tuy nhiên, Điều 199 Luật Doanh nghiệp có quy định về việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH. Đồng thời, Điều 196 Luật này có quy định về việc chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH và chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định tại Điều 196 và 199 Luật Doanh nghiệp, Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.