Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆHồ sơ đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Hồ sơ đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán gồm:a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).đ) Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; e) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ;g) Văn bản chấp thuận cải hoán của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.