Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆHồ sơ đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá mua bán, cho tặng?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Hồ sơ đăng ký Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá mua bán, cho tặng gồm:a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT;b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế;c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); d) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên).đ) Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định;  e) Văn bản chấp thuận mua, bán tàu cá của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trừ trường hợp tàu cá mua bán trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; g) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu;h) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký.