AvatarNguyễn Thị Thanh Tâm hỏi 10 tháng trước

Xin chào các anh chị, tôi và em tôi có cha là công dân Trung Quốc (Đài Loan), mẹ là người gốc Việt Nam, đã xin thôi quốc tịch Việt Nam và hiện có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan). Chúng tôi đều đang có quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan). Vì nhiều lý do mà chúng tôi được gửi về Việt Nam sinh sống cùng ông bà ngoài từ năm 2 tuổi đến nay. Hiện nay, tôi 21 tuổi, em tôi 20 tuổi. Tôi muốn hỏi, liệu chúng tôi có thể có thêm quốc tịch Việt Nam ngoài quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) không? Chúng tôi cần phải làm những thủ tục gì? Hoặc chúng tôi có thể nhận cha mẹ nuôi (dì ruột) để xin nhập quốc tịch Việt Nam và vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) không?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Về vấn đề bạn hỏi, xin trả lời như sau:
Nếu bạn và em bạn muốn có quốc tịch Việt Nam, các bạn cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, cụ thể: 1. Công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;
c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam;
d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam;
đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.
2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:
a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;
b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;
c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
4. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên gọi Việt Nam. Tên gọi này do người xin nhập quốc tịch Việt Nam lựa chọn và được ghi rõ trong Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
5. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam không được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.
6. Chính phủ quy định cụ thể các điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam.
Như vậy, khi các bạn đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp nơi các bạn đang cư trú. Nếu không chứng minh được mình thuộc trường hợp đặc biệt để cho phép giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập quốc tịch Việt Nam thì các bạn phải thôi quốc tịch Trung Quốc (Đài Loan) trước khi được Chủ tịch nước cho phép nhập quốc tịch Việt Nam. Việc bạn và em bạn nhận cha mẹ nuôi là công dân Việt Nam không ảnh hưởng đến việc xin nhập quốc tịch Việt Nam của các bạn.