Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰKhấu trừ thu nhập của người bảo đảm cho khoản vay có đúng không?
AvatarBùi Quý Đạt hỏi 9 tháng trước

Bản án xét xử, nếu như người vay không trả nợ cho ngân hàng thì tôi có trách nhiệm trả. Hiện tại người vay đang có thu nhập thấp và có cuộc sống khó khăn chưa thể trả ngân hàng. Tôi đang liên hệ với bên vay xin xem xét trả gốc tiền nợ thì bên thi hành án đòi trích thu tiền lương của tôi theo Điều 78 Luật Thi hành án dân sự. Xin hỏi như vậy thi hành án họ làm đúng hay không, trong khi người vay cũng đang muốn trả nợ cho ngân hàng, tôi chỉ là người đảm bảo? Tôi phải làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình khi Chi cục thi hành án đòi trích thu nhập của tôi?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Căn cứ Điều 1, Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014), cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án sẽ tổ chức thi hành đúng nội dung của bản án hoặc yêu cầu của đương sự căn cứ theo nội dung bản án. Khoản 2 Điều 20 Luật Thi hành án dân sự đã quy định việc Chấp hành viên “phải thi hành đúng nội dung bản án, quyết định”.
Trường hợp bạn hỏi chưa rõ nhưng có thể tạm hiểu bạn là người đứng ra bảo lãnh cho khoản vay của người vay tiền trong bản án. Do đó, trong trường hợp Bản án tuyên nếu người vay không trả nợ cho ngân hàng thì bạn có trách nhiệm trả. Cơ quan Thi hành án phải có trách nhiệm tổ chức thi hành theo đúng nội dung bản án tuyên. Thực tế cho thấy mặc dù người vay đang muốn trả nợ cho ngân hàng nhưng chưa thực hiện được do có thu nhập thấp và cuộc sống khó khăn như bạn đã chia sẻ. Nếu cơ quan thi hành án đã đôn đốc mà người vay không thi hành án thì đương nhiên theo Bản án bạn là người phải có trách nhiệm thi hành thay.
Trường hợp cơ quan thi hành án xác minh bạn có thu nhập và đủ điều kiện để trừ vào thu nhập thì việc áp dụng Điều 78 Luật Thi hành án dân sự để trừ vào thu nhập của bạn để đảm bảo khoản phải thi hành án là phù hợp với quy định pháp luật.
Sau khi bạn đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho người vay, bạn có quyền yêu cầu người vay bồi hoàn lại khoản tiền này cho bạn.