Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰNghĩa vụ của người phải thi hành án
AvatarLê Xuân Trường hỏi 10 tháng trước

A bị phạt 8 năm tù giam. Sau 4 năm chấp hành án A được đặc xá tha trước thời hạn, trở về gia đình từ năm 2013. Tuy nhiên, đến nay phần nghĩa vụ dân sự A chưa thực hiện xong và Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh A vẫn chưa giải tỏa lệnh kê biên tài sản. Vậy A còn phải thưc hiện nghĩa vụ bồi thường dân sự nữa hay không?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Theo quy định tại Điều 2 và Điều 4 Luật Thi hành án dân sự thì bản án có hiệu lực pháp luật cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình chấp hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án.
Theo nội dung mà bạn cung cấp thì Bản án có hiệu lực pháp luật buộc A phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường dân sự, do đó A phải nghiêm chỉnh chấp hành bản án và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi hành án. Theo khoản 5 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự thì A có nghĩa vụ thi hành đầy đủ bản án, thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án
Hiện nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh A đang thi hành án đối với A. Chấp hành viên chưa giải tỏa kê biên tài sản do A chưa thực hiện xong nghĩa vụ bồi thường. Theo quy định tại khoản 1 Điều 105 Luật Thi hành án dân sự thì Chấp hành viên chỉ giải tỏa kê biên tài sản trong các trường hợp sau đây:
“a) Đương sự thỏa thuận về việc giải tỏa kê biên tài sản mà không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba;
b) Đương sự đã thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án và các chi phí thi hành án theo quy định của Luật này;
c) Có quyết định của người có thẩm quyền hủy bỏ quyết định kê biên tài sản;
d) Có quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 của Luật này”.