Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: LÝ LỊCH - TƯ PHÁPNhờ người lấy hộ Phiếu lý lịch tư pháp được không?
Đặng Thu Anh hỏi 8 tháng trước

Tôi đã làm Phiếu lý lịch tư pháp và đang trong thời gian chờ nhận kết quả. Tuy nhiên tôi có công việc phải đi xa nhà nên không thể đi lấy được. Vậy tôi có thể để người thân đi lấy hộ được không ?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật lý lịch tư pháp, cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền. Khoản 2 Điều 46 của Luật này quy định trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Theo đó, nếu bạn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì bạn có thể làm thủ tục ủy quyền cho người khác đến Cơ quan cấp phiếu để lấy Phiếu lý lịch tư pháp hoặc nhờ cha, mẹ, vợ, chồng, con lấy hộ. Khi đến lấy Phiếu lý lịch tư pháp người được ủy quyền xuát trình Phiếu hẹn, giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân. Nếu người đến lấy Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của bạn thì thay giấy ủy quyền bằng giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con (giấy khai sinh của bạn nếu người đến lấy Phiếu lý lịch tư pháp là cha mẹ bạn, giấy đăng ký kết hôn nếu người đến lấy Phiếu lý lịch tư pháp là vợ, chồng bạn, giấy khai sinh của con bạn nếu người đến lấy Phiếu lý lịch tư pháp là con bạn).
Trong trường hợp bạn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì chỉ mình bạn mới được lấy Phiếu lý lịch tư pháp. Vì vậy, bạn có thể đến lấy Phiếu lý lịch tư pháp sau khi bạn về hoặc yêu cầu Sở Tư pháp gửi Phiếu lý lịch tư pháp về địa chỉ mà bạn có thể nhận Phiếu.