Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: LÝ LỊCH - TƯ PHÁPPhiếu lý lịch tư pháp số 1 được cấp ở nơi thường trú hay tạm trú?
AvatarVũ Hồng Quân hỏi 10 tháng trước

Tôi có hộ khẩu tôi Tiền Giang, tạm trú và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh? Vậy tôi phải về Tiền Giang làm Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay làm ở TP. Hồ Chí Minh cũng được?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật lý lịch tư pháp thì Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước. Điểm a khoản 2 Điều 45 Luật lý lịch tư pháp quy định cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú.
Vì vậy, khi có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bạn nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu tại tỉnh Tiền Giang, nơi bạn có hộ khẩu thường trú.
Hiện nay, các Sở Tư pháp đang triển khai phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, bạn có thể gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính mà không cần trực tiếp đến Sở Tư pháp.
Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và sớm hoàn thành thủ tục yêu cầu cấp Phiếu.