Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰQuy định pháp luật về việc chi trả tiền đối với người được thi hành án là doanh nghiệp
AvatarĐỗ Tiến Đức hỏi 9 tháng trước

Công ty tôi được Tòa án tuyên hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí, khi tôi liên hệ cơ quan Thi hành án dân sự thì được yêu cầu cung cấp số tài khoản ngân hàng của Công ty để được chi trả tiền. Cơ quan Thi hành án dân sự không chi trả bằng tiền mặt. Hỏi: Cơ quan Thi hành án dân sự trả lời Công ty tôi như trên có đúng không? Quy định pháp luật về việc chi trả tiền đối với người được thi hành án là doanh nghiệp?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định: “3. Trường hợp người được thi hành án là doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế xã hội thì việc chi trả tiền thi hành án thực hiện bằng chuyển khoản.
Trường hợp cơ quan thi hành án dân sự thu được tiền thi hành án nhưng chưa kịp gửi vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn quy định mà người được thi hành án cử người đại diện hợp pháp đến nhận thì cơ quan thi hành án dân sự có thể chi trả cho họ bằng tiền mặt”.
Theo nội dung mà bạn cung cấp thì Công ty bạn được nhận tiền tạm ứng án phí theo quyết định của Tòa án. Khoản tiền này cơ quan Thi hành án dân sự đã gửi vào tài khoản tạm giữ theo quy định. Do đó, cơ quan Thi hành án dân sự yêu cầu Công ty bạn cung cấp số tài khoản của Công ty để được chi trả tiền là đúng quy định pháp luật