Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰQuy định về biểu mẫu quyết định chủ động thi hành án
AvatarNguyễn Thị Hằng hỏi 10 tháng trước

Theo Bản án của Tòa án nhân dân huyện T, tôi được nhận lại 200.000 đồng tiền dự phí. Chi cục THADS huyện T đã ra Quyết định số 156 hoàn trả dự phí cho tôi nhưng trong quyết định thi hành án buộc tôi phải có trách nhiệm thực hiện Quyết định số 156 trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc thông báo hợp lệ. Hỏi: Nghĩa vụ của tôi như vậy có đúng quy định pháp luật không?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi trả lời như sau: Theo Bản án của Tòa án nhân dân huyện T, bạn được hoàn trả tiền dự phí 200.000 đồng. Chi cục THADS huyện T đã ra Quyết định chủ động thi hành án hoàn trả dự phí cho bạn. Tại quyết định thi hành án có nội dung yêu cầu bạn phải có trách nhiệm thực hiện Quyết định thi hành án trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hoặc thông báo hợp lệ. Như vậy, theo quyết định thi hành án thì bạn có trách nhiệm nhận lại khoản tiền dự phí do cơ quan thi hành án dân sự chi trả. Việc Chi cục THADS huyện T ra quyết định thi hành án chủ động nêu trên là đúng với biểu mẫu số: C01-THADS ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.