Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰQuy định về cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án
AvatarTrần Quốc Hưởng hỏi 12 tháng trước

Triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đợn vị tôi nhận thấy có một vướng mắc cần đề nghị giải đáp như sau: Thực hiện qui định tại khoản 1, Điều 31 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự thì trước khi đưa hồ sơ thi hành án xong vào lưu trữ, cơ quan thi hành án có cần ban hành một văn bản riêng để xác nhận về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của khoản 1, Điều 52 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014 không?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 12 tháng trước

Khoản 1, Điều 31 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự quy định: “1. Trước khi đưa sổ, hồ sơ thi hành án vào lưu trữ, cơ quan thi hành án dân sự phải thực hiện việc kiểm tra, sắp xếp, hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ”.
Điều 53 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Đương sự có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án”. Do đó, cơ quan thi hành án dân sự chỉ xác nhận kết quả thi hành án khi đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình và có đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án. Giấy xác nhận kết quả thi hành án được thực hiện theo Mẫu số D12-THADS ban hành kèm theo Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp.
Như vậy, chỉ những vụ việc đương sự yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự xác nhận kết quả thi hành án thì hồ sơ thi hành án mới có giấy xác nhận kết quả thi hành án.