Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆQuy định về phí, lệ phí thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Chưa có văn bản quy định về phí, lệ phí thực hiện thủ tục Xóa đăng ký tàu cá