Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰQuy định về tự nguyện giao tài sản để thi hành nghĩa vụ trả tiền
AvatarHoàng Thuỳ Linh hỏi 9 tháng trước

Công ty TNHH M là bên phải thi hành án tự nguyện giao tài sản thế chấp cho cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản để trả nợ cho Ngân hàng. Tôi muốn biết quy định của pháp luật về tự nguyện giao tài sản để thi hành nghĩa vụ trả tiền?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không có hồ sơ thi hành án, không rõ nội dung vụ việc nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
Theo nội dung bạn cung cấp chúng tôi được hiểu Công ty TNHH M là bên phải thi hành án nhưng không có tiền để trả nợ cho Ngân hàng theo quyết định của tòa án. Tài sản của Công ty là tài sản bảo đảm cho khoản vay của Ngân hàng. Theo quy định tại khoản 6 Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự thì trường hợp Công ty TNHH M tự nguyện giao tài sản theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7a Luật Thi hành án dân sự để thi hành nghĩa vụ trả tiền thì Chấp hành viên lập biên bản về việc tự nguyện giao tài sản. Biên bản này là cơ sở để Chấp hành viên tổ chức việc định giá, bán tài sản. Chi phí định giá, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác theo quy định của pháp luật do người phải thi hành án chịu.
Tuy nhiên, trường hợp này Công ty TNHH M có thể thỏa thuận với Ngân hàng để Công ty tự bán tài sản trả nợ cho Ngân hàng. Việc thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Thi hành án dân sự và Điều 5 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.