Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: HỘ TỊCHSửa lại Giấy khai sinh do sai họ tên mẹ
Bùi Đức Phiệt hỏi 8 tháng trước

Em xin chào luật sư. Cho em hỏi hiện nay trong giấy khai sinh của em sai tên mẹ em, muốn sửa lại phải làm thế nào?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Khoản 12 Điều 4 Luật hộ tịch quy định: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.
Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch”.
Nếu bạn có giấy tờ, tài liệu (Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu… của mẹ bạn) để chứng minh có sai sót thông tin của mẹ bạn trong Giấy khai sinh của bạn thì bạn có thể thực hiện cải chính hộ tịch.
Thẩm quyền cải chính hộ tịch thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn đang cư trú hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây (nếu bạn từ đủ 14 tuổi trở lên) theo quy định tại Điều 46, Điều 47 Luật hộ tịch.