Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰThanh toán tiền thi hành án bằng hình thức chuyển khoản
AvatarNguyễn Thị Trang hỏi 9 tháng trước

Trường hợp khi thu được tiền của người phải thi hành án qua tài khoản tiền gửi. Nay cơ quan chi trả cho người được thi hành án qua tài khoản tiền gửi bằng cách chuyển khoản cho đương sự nhưng cơ quan muốn trừ khoản phí thi hành án trong số tiền mà người được thi hành án được hưởng thì kế toán hạch toán như thế nào?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 9 tháng trước

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2016 quy định trường hợp đương sự đề nghị chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản thì xử lý như sau:
Trường hợp này, đương sự phải có đơn đề nghị chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản. Đơn đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ của người nhận tiền, số tài khoản (trong trường hợp chuyển khoản), được gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.
Trên cơ sở đơn đề nghị của đương sự, Chấp hành viên đề nghị kế toán lập phiếu chi và thực hiện gửi tiền cho đương sự qua bưu điện hoặc chuyển khoản. Cước phí chuyển tiền qua bưu điện hoặc chuyển khoản do người nhận tiền chịu và được trừ vào số tiền họ được nhận. Giấy chuyển tiền qua bưu điện và phiếu báo nhận tiền (bản chụp) lưu trong hồ sơ thi hành án cùng với phiếu chi, bản chính lưu tại bộ phận kế toán.