Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: HỘ TỊCHThay đổi nguyên quán trong giấy tờ hộ tịch
Nguyễn Đức Huy hỏi 8 tháng trước

Bố tôi là người dân tộc Nùng, có nguyên quán tại Quảng Tây, Trung Quốc nhưng gia đình đã sinh sống ở Việt Nam từ rất lâu (cụ nội tôi sinh ra và mất tại Việt Nam). Mẹ tôi có nguyên quán tại Việt Nam. Khi khai sinh và đăng ký hộ khẩu thì tôi được khai sinh và cán bộ hộ khẩu ghi thông tin nguyên quán là: Quảng Tây, Trung Quốc. Hiện tại, bố tôi đã mất, mẹ vẫn còn sống. Hỏi: Tôi muốn thay đổi lại thông tin về nguyên quán theo mẹ của tôi có được không và tôi cần phải làm thủ tục gì để được thay đổi?

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Tại điểm e mục 1 phần II Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về việc xác định họ và quê quán khi khai sinh như sau: “Khi đăng ký khai sinh, họ và quê quán của con được xác định theo họ và quê quán của người cha hoặc họ và quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ”.

Như vậy, ngay từ khi sinh ra thì quê quán của trẻ em đã được xác định theo quê quán của người cha hoặc quê quán của người mẹ theo tập quán hoặc theo thỏa thuận của cha, mẹ. Chỉ trong trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không có quyết định công nhận việc nhận cha cho con, thì quê quán của con được xác định theo quê quán của người mẹ.

Đồng thời tại Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 158/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch như sau:

“1. Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.

3. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

4. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.

5. Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.

6. Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh”.

Căn cứ vào các quy định trên, đối với trường hợp của con bạn, do khi đăng ký khai sinh cho bạn, cha mẹ bạn đã thỏa thuận chọn quê quán của bạn theo quê quán của cha bạn, đến nay bạn có yêu cầu muốn thay đổi quê quán của bạn thành quê quán của mẹ bạn thì sẽ không có cơ sở pháp lý để giải quyết.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội