Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời gian cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng sản phẩm thủy sản nhập khẩu kể từ khi bắt đầu kiểm dịch được quy định như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
* Thời gian cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng sản phẩm thủy sản nhập khẩu kể từ khi bắt đầu kiểm dịch được quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT, cụ thể;
– Trong thời gian 05 ngày đối với lô hàng phải lấy mẫu kiểm tra.
– Trong thời gian 01 ngày đối với lô hàng không phải lấy mẫu kiểm tra.