Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THỦ TỤC HÀNH CHÍNHThủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trình tự thực hiện

– Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đăng ký không có thiếu sót:

Bước 2: Xử lý hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đăng ký có thiếu sót:

 
Cách thức thực hiện
 

Hình thức nộp
Thời hạn giải quyết
Phí, lệ phí
Mô tả

Trực tiếp
2 Tháng

02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót).

Dịch vụ bưu chính
2 Tháng

02 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót).

 
Thành phần hồ sơ

Bao gồm

Tên giấy tờ
Mẫu đơn, tờ khai
Số lượng

Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện)
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)
 
Bản chính: 0 – Bản sao: 1

Tờ khai
D.01 Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng.doc
Bản chính: 2 – Bản sao: 0

01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định)
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai.
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Bản gốc văn bằng bảo hộ
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận và tài liệu chứng minh quyền nộp đơn của Bên nhận chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập th
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

 
Cơ quan thực hiện

Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện