Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THỦ TỤC HÀNH CHÍNHThủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trình tự thực hiện

– Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

 
Cách thức thực hiện
 

Hình thức nộp
Thời hạn giải quyết
Phí, lệ phí
Mô tả

Trực tiếp
30 Ngày

Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định.

Dịch vụ bưu chính
30 Ngày

Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu hợp lệ theo quy định.

 
Thành phần hồ sơ

Bao gồm

Tên giấy tờ
Mẫu đơn, tờ khai
Số lượng

Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Tờ khai theo mẫu
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu
C.06 DKQT nhan hieu co nguon goc VN (1).doc
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

Mẫu nhãn hiệuvà danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu
 
Bản chính: 1 – Bản sao: 0

 
Cơ quan thực hiện

Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định nước muốn được đăng ký bảo hộ là thành viên Thoả ước Madrid và không chỉ định bất kỳ nước nào là thành viên Nghị định thư Madrid phải được làm bằng tiếng Pháp.

– Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu chỉ định ít nhất một nước là thành viên Nghị định thư Madrid, kể cả đồng thời chỉ định nước là thành viên Thoả ước Madrid phải được làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

– Người đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo hệ thống Madrid.