Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: THI HÀNH ÁN DÂN SỰThủ tục để nhận lại tài sản thi hành án?
AvatarPhạm Quý Dương hỏi 12 tháng trước

Em tôi bị tòa án quận HBT kết án 16 tháng tội làm giả giấy tờ. Sau khi thi hành án xong (tính cả thời gian tạm giam và thi hành sau thời gian xử 24/8) đến ngày 01/10 em tôi đến cơ quan thi hành án và mang theo bản án để lấy tài sản nhưng họ nói là chưa xong? Vậy cho tôi hỏi thời gian trả tài sản là bao lâu?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 12 tháng trước

Điều 28 Luật Thi hành án dân sự quy định Tòa án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp Bản án, quyết định tại điểm a, b, Khoản 2 Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự, kể từ ngày nhận được Bản án, quyết định của Tòa án chuyển giao, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án.
Điều 126 Luật Thi hành án dân sự quy định: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự.
Như vậy, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự theo thủ tục nêu trên. Tuy nhiên, câu hỏi của bạn chưa nêu rõ lý do và việc trả lời của cơ quan thi hành án “chưa xong” là do nguyên nhân nào nên chưa có câu trả lời chính xác. Bạn cần liên hệ lại với cơ quan thi hành án xem vướng mắc do Tòa án chưa chuyển giao bản án, quyết định hay có nguyên nhân nào khác để có hướng giải quyết phù hợp.