Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi cần lưu ý những gì khi nộp đơn đăng ký sáng chế liên quan đến nguồn gen hoặc tri thức truyền thống?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại điểm 23.11 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, ngoài các yêu cầu chung đối với đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký sáng chế liên quan đến nguồn gen hoặc tri thức truyền thống còn phải có tài liệu thuyết minh về nguồn gốc của nguồn gen và/hoặc của tri thức truyền thống mà tác giả sáng chế hoặc người nộp đơn đã tiếp cận, nếu sáng chế trực tiếp dựa trên nguồn gen và/hoặc tri thức truyền thống đó. Nếu tác giả sáng chế hoặc người nộp đơn không xác định được nguồn gốc của nguồn gen và/hoặc của tri thức truyền thống thì phải nêu rõ như vậy và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của điều đó.