Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi đang làm chủ một hộ kinh doanh và hiện nay tôi muốn đăng ký thành lập thêm một hộ kinh doanh nữa do tôi làm chủ hộ thì có được hay không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. Đồng thời, cá nhân, hộ gia đình theo quy định trên chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi tòan quốc.Như vậy, theo quy định pháp luật, trong trường hợp cá nhân trên đang làm chủ một hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh này sẽ không được phép đăng ký thành lập thêm một hộ kinh doanh khác.