Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi không biết phân loại sáng chế thì phải làm thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại điểm 7.2.e Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại sáng chế cho người nộp đơn và người nộp đơn sẽ phải nộp phí phân loại theo quy định.