Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn biết liệu tôi có được nộp muộn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại điểm 25.1.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thờihạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài nhưng không quá 06 tháng.