Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn biết thời hạn xử lý tách đơn là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu.