Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, lệ phí như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Không mất phí.