Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn biết thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú, lệ phí như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Không mất phí.