Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn mua một tàu treo cờ nước ngoài về và chuyển sang treo cờ Việt Nam, hỏi giới hạn tuổi tàu tôi có thể mua là như nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Căn cứ Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển: Tuổi của tàu biển mang cờ quốc tịch nước ngoài đã qua sử dụng đăng ký lần đầu tại Việt Nam phải có tuổi như sau:a) Tàu khách, tàu ngầm, tàu lặn: Không quá 10 năm;b) Các loại tàu biển khác, kho chứa nổi, giàn di động: Không quá 15 năm;c) Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định nhưng không quá 20 năm và chỉ áp dụng đối với các loại tàu: Chở hóa chất, chở khí hóa lỏng, chở dầu hoặc kho chứa nổi.