Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế ra nước ngoài theo Hiệp ước Hợp tác về sáng chế (Hiệp ước PCT) thì cần những điều kiện gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Để nộp đơn đăng ký quốc tế sáng chế có nguồn gốc Việt Nam theo Hiệp ước PCT thì ít nhất trong đơn cần có 01 (một) cá nhân là công dân mang quốc tịch tại nước là thành viên của Hiệp ước PCT hoặc tổ chức có cơ sở kinh doanh hợp pháp tại nước là thành viên của Hiệp ước PCT.