Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn phân loại sáng chế thì phải làm thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại điểm 23.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, người nộp đơn cần nêu chỉ số phân loại giải pháp kỹ thuật cần bảo hộ theo Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thoả ước Strasbourg) mới nhất được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp (phân loại đầy đủ, bao gồm phần, lớp, phân lớp, nhóm (nhóm chính hoặc nhóm phụ)) tại mục “Phân loại sáng chế quốc tế” trong tờ khai.