Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn uỷ quyền cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành nộp đơn đăng ký xác lập quyền SHCN thì tôi phải làm như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại điểm 4.2 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, việc ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp phải được thể hiện thành văn bản (giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền).