Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: QUỐC TỊCHXác nhận có quốc tịch Việt Nam
AvatarNguyễn Lan Anh hỏi 10 tháng trước

Tôi được sinh ra tại Campuchia, có cha mẹ, vợ con là người Việt Nam. Tôi đã cùng vợ con sang định cư tại Hoa Kỳ, đã có hộ chiếu và quốc tịch Hoa Kỳ. Bố mẹ và anh chị em của tôi hiện đang sống tại Việt Nam. Hiện tại, tôi muốn xin về thường trú tại Việt Nam nhưng không còn giấy CMND, hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh chứng minh còn quốc tịch Việt Nam. Xin hỏi, tôi cần liên hệ với cơ quan nào để xác nhận có quốc tịch Việt Nam hoặc xin trở lại quốc tịch Việt Nam để đủ điều kiện xin về Việt Nam thường trú?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:
Theo quy định tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì “người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.”
Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể về nhân thân và không nêu rõ bạn đã tiến hành thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam hay chưa nên rất khó xác định bạn có còn quốc tịch Việt Nam hay không. Trường hợp bạn đã thôi quốc tịch Việt Nam, nếu muốn có quốc tịch Việt Nam, thì bạn phải tiến hành thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008.
Trong trường hợp bạn chưa bị mất quốc tịch Việt Nam và hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, bạn cần đến liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ để tiến hành thủ tục xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam. Hồ sơ đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp hộ chiếu Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đình số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.