Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: QUỐC TỊCHXác nhận có quốc tịch Việt Nam
Đào Anh Duy hỏi 8 tháng trước

Bạn tôi là người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, có chồng là người Hoa Kỳ. Bạn tôi được nhập quốc tịch Hoa Kỳ năm 2016 và chưa thôi quốc tịch Việt Nam. Tháng 11/2017, bạn tôi về Việt Nam sinh con và đăng ký khai sinh cho cháu tại UBND cấp huyện. Bạn tôi dự định chọn quốc tịch Mỹ cho con nhưng được cán bộ hướng dẫn giải thích nếu chọn quốc tịch nước ngoài thì phải có văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Hoa Kỳ. Tuy nhiên khi liên hệ với cơ quan đại diện Hoa Kỳ tại Việt Nam thì yêu cầu này không được chấp nhận và hướng dẫn phải đăng ký khai sinh trước. Vì vậy, bạn tôi muốn đăng ký cho cháu có quốc tịch Việt Nam và được hướng dẫn là bạn tôi phải có văn bản xác nhận cho giữ quốc tịch Việt Nam của chủ tịch nước. Nhưng bạn tôi lại không có văn bản này. Vậy, bạn tôi phải làm gì để có giấy xác nhận cho giữ quốc tịch Việt Nam ?
 

Vạn Luật Nhân viên trả lời 8 tháng trước

Theo thông tin bạn hỏi thì bạn của bạn đang có cả quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Hoa Kỳ, có chồng là công dân Hoa Kỳ. Bạn của bạn sinh con tại Việt Nam. Theo quy định của Điều 35 Luật hộ tịch, cháu bé được sinh ra tại Việt Nam, có cha là người nước ngoài và mẹ là công dân Việt Nam nhưng có thêm quốc tịch nước ngoài thì cháu bé sẽ được đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cha mẹ cháu bé cư trú.
Liên quan đến việc bạn của bạn lựa chọn cho cháu bé mang quốc tịch nước ngoài (theo cha) thì theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cho cháu bé sẽ phải nộp giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này (gồm: tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh của cơ quan y tế nơi cháu bé được sinh ra cấp) cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con. Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân. Như vậy, việc bạn của bạn được hướng dẫn các thủ tục tiến hành đăng ký khai sinh cho cháu bé nếu cháu bé được lựa chọn mang quốc tịch nước ngoài là đúng quy định pháp luật.
Trường hợp cháu bé được lựa chọn mang quốc tịch Việt Nam theo quốc tịch của mẹ, theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì ngoài Tờ khai đăng ký khai sinh và giấy chứng sinh, cần phải cung cấp văn bản thỏa thuận của cha mẹ cháu bé vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Để xác định bạn của bạn (mẹ cháu bé) có còn mang quốc tịch Việt Nam hay không, ngoài việc xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh quốc tịch Việt Nam (như Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu do Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp còn giá trị sử dụng) thì còn cần phải cung cấp được Giấy xác nhận bạn của bạn vẫn còn quốc tịch Việt Nam (đây là thủ tục đề nghị cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam – được thực hiện tại Sở Tư pháp nơi người đó cư trú). Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam thì không có giấy tờ xác nhận cho giữ quốc tịch Việt Nam của Chủ tịch nước.