Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: QUỐC TỊCHXin nhập quốc tịch Việt Nam cho con làm quốc tịch thứ 2
AvatarBùi Thị Nhâm hỏi 10 tháng trước

Hiện nay Chính phủ Việt Nam cho phép nhập quốc tịch thứ 2 là quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài có mẹ còn là người Việt Nam. Cho em hỏi phải cần chuẩn bị hồ sơ giấy tờ như thế nào? Lệ phí, thời gian bao lâu?
 

AvatarVạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Điều 4 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”. Như vậy, nếu con bạn đang có quốc tịch nước ngoài nay muốn có thêm quốc tịch Việt Nam thì cần phải tiến hành thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam Việc xin nhập quốc tịch Việt Nam của con bạn sẽ quy định tại Điều 19 và Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành.